HomeInspiratieWall of FameErfgoed Design Award

Log in

Agenda

Facebook-feed

2008: Erfgoed Design Award

Herman Weeda

Herman behoorde tot de vijf finalisten van de Erfgoed Design Award 2008, georganiseerd door vijf erfgoedinstellingen in Overijssel. De inzendingen moest voor deze contest geïnspireerd worden door het Overijsselse erfgoed, en zodoende deze nieuw leven inblazen.

Herman over zijn Fortmond vakantiehuisjes: "Fortmonders zijn kleine huisjes die een kruising vormen tussen een eenvoudige trekkershut en een vakantieverblijf. De architectuur van de huisjes is geïnspireerd op de steenfabriek Fortmond, die zich bevindt in de Fortmonder uiterwaarden, vlak bij het dorpje Den Nul, nabij Olst. Deze fabriek is operatief geweest tot aan de jaren "70 van de twintigste eeuw.
Om te zorgen dat deze huisjes goed aansluiten bij het landschap van rivier, uiterwaarden en dijken (ook een vorm van cultureel erfgoed), worden de huisjes niet plompverloren in het weiland geplaatst, maar geïntegreerd in nieuw te bouwen grondlichamen. Hiermee gaan de huisjes een verbinding aan met de dijken en daardoor met de omgeving.
De vakantiehuisjes (vloeroppervlakte van 45 m2), bedoeld voor natuurliefhebbers die naar het gebied toe komen om te wandelen en te genieten van het nieuwe natuurgebied dat wordt aangelegd in de uiterwaarden langs de IJssel door Staatsbosbeheer."

 

 

Martijn van Heeteren

Ook Martijn behoorde tot de vijf finalisten van de Erfgoed Design Award 2008, georganiseerd door vijf erfgoedinstellingen in Overijssel. De inzendingen moest voor deze contest geïnspireerd worden door het Overijsselse erfgoed, en zodoende deze nieuw leven inblazen.

Martijn over zijn Vensters In Het Verleden: "De vensters in het verleden zijn ontworpen als elementen in de openbare ruimte, om via historische foto’s het verleden en de cultuur/het culturele erfgoed tastbaarder te maken. Een historische foto bekijken is al een goede manier om dit te doen; het is een goede manier om de omgeving en de cultuur in het verleden te visualiseren. De vensters gaan echter een stap verder.
De historische foto wordt in het blikveld van de gebruiker geplaatst, precies op het punt waar deze foto is genomen. De gebruiker ziet op dit moment exact wat iemand gezien zou hebben ten tijden van het maken van deze foto. Door deze foto nu half transparant te maken, overlapt het blikveld van de foto met die in de huidige werkelijkheid. Verschillen tussen heden en verleden kunnen nu direct worden gezien en beleefd. Door deze samenvloeiing van beide valt de harde scheidingslijn tussen ‘toen’ en ‘nu’ weg. Vertrouwde omgevingen worden opeen in een ander licht gezet, gebruikers kunnen ze (her)ontdekken met meer genegenheid, trots en erkenning voor het culturele erfgoed.
De vormgeving is geïnspireerd op deze samenvloeiing van heden en verleden, gebruikmakend van moderne materialen en vormgevingstaal, in contrast en harmonie met historische grafische elementen. Deze moderne materialen (gelaagd glas/policarbonaat) en de constructie hiervan (o.a. verwisselbare buitenschillen, uniek prefab fundament) maken een heldere/transparante vorm mogelijk, welke opvalt maar ook één is met de omgeving. Deze stelt de historische foto volledig centraal, maar is toch meer dan voldoende stevig om aan alle omgevingsinvloeden het hoofd te bieden."