HomeVerenigingStudiereis

Log in

Agenda

Facebook-feed

Studiereis

 

Klik hier voor de website van de Studiereis 2018: Study Tour Ukiro!

 

Doel van de reis

De reis heeft als doel om inzichten te krijgen in het vakgebied Industrial Design elders op de wereld. In aanloop naar de reis en het onderzoek zullen de deelnemers gastcolleges en/of symposia bijwonen om het onderzoek goed van start te laten gaan met genoeg achtergrondinformatie. Tijdens de reis zullen de deelnemers dagelijks bedrijven bezoeken om te kijken hoe Industrial Design geïmplementeerd is in de praktijk daar. Naast het onderzoek, wat deze reis bijzonder maakt, is de reis voor deelnemers een kans op een geweldige en leerzame ervaring, die zij maar één keer in hun studietijd krijgen.

 

Casestudy

Om deze reis financieel aantrekkelijk te maken voor studenten is er veel geld nodig. Deelnemers zullen allemaal een casestudy uitvoeren bij een bedrijf. Een casestudy is een opdracht die studenten uitvoeren waarbij ze hun kennis in de praktijk inzetten. Deelnemers zullen hier ongeveer 120 uur aan besteden. Tegenover het geleverde werk staat een financiële bijdrage die gebruikt wordt om de reis te financieren.

 

In het verleden hebben studenten van Industrial Design al verschillende opdrachten bij bedrijven uitgevoerd. Studenten van de opleiding Industrial Design zijn breed georiënteerd en kunnen een waardevolle toevoeging zijn voor bedrijven in verschillende branches. Ze zijn creatief en visueel ingesteld, hebben verstand van veel productie en ontwikkelingsmethoden en beheersen veel verschillende softwarepakketten.

 

Als een opdracht voor een deelnemer aansluit bij een van de onderwijsgebieden van de opleiding Industrial Design is het ook mogelijk hier een hoogleraar bij te betrekken. Deze zal de opdracht dan begeleiden. Bij grotere cases is het ook een mogelijkheid dat meerdere deelnemers een opdracht samen uitvoeren. Naast deze cases levert een samenwerking ook andere voordelen op. Zo kunt u meer naamsbekendheid verwerven binnen de Universiteit Twente met het oog op eventuele afstudeerstages. Indien gewenst behoort een rondleiding op de Universiteit Twente ook tot de mogelijkheden.

 

Casestudy's zijn onafhankelijk van het onderzoek dat tijdens de reis zal worden uitgevoerd. De cases hebben als doel om deelnemers praktijkervaring op te laten doen bij bedrijven en dienen als financiële ondersteuning van de reis. Zo kunnen deelnemers zich inzetten om hun eigen studiereis te financieren.

 

Sponsoring

Naast fondsenwerving door middel van casestudy's zijn er ook meer reguliere sponsormogelijkheden. Voornamelijk in het voor-en eindverslag van het onderzoek dat met een grote oplage verspreid zal worden onder studenten, docenten en externe betrokkenen bij de opleiding Industrial Design. Het eindverslag zal worden gepubliceerd in de vorm van een mooi boekwerk waarin veel sponsoropties zijn. Van een kleine vermelding tot een full-colour centre fold. Ook digitale sponsoring op de website  is een optie. Naast regulier sponsoropties schromen wij ook niet voor ludieke sponsoracties, bijvoorbeeld in de vorm van een gastspreker tijdens colleges of symposia. We staan altijd open voor nieuwe ideeën.