HomeOnderwijsVernieuwingenRecente Veranderingen

Inloggen

Agenda

Facebook-feed

Recente Veranderingen

De afgelopen jaren hebben er een aantal veranderingen plaatsgevonden op het gebied van onderwijs:


2012
:

De BSA:

De BSA is ingevoerd voor de studie Industrieel Ontwerpen. De BSA houdt in dat je minimaal 3 modules moet hebben gehaald in je eerste collegejaar, om door te gaan met je studie. 3 Modules staat gelijk aan 45 EC. Voor meer informatie over de BSA ga je naar www.utwente.nl/bsa

 

De harde knip:

De harde knip is ingevoerd. Dit houdt in dat je eerst je gehele bachelor en/of premaster gehaald moet hebben voordat je aan je master mag beginnen. Voor meer informatie over de harde knip, ga naar: http://www.utwente.nl/ces/studentenbegeleiding/regelingen/hardeknip/ .

 

 

 

2013:

Het Twents Onderwijs Model (TOM):

Het Twents Onderwijs Model is ingevoerd in 2013 voor de studie industrieel ontwerpen. Dit houdt in dat een collegejaar bestaat uit 4 modules elk bestaande uit 15 EC, dus een totaal van 60 EC per jaar. Elke module bestaat uit een project en een aantal daarop aansluitende vakken. In principe moet je alle vakken voldoende halen of mag je per module één 5 compenseren om je 15 EC te halen. Om door te mogen naar je tweede collegejaar dien je de BSA te halen oftewel minimaal 45 EC van de 60 EC. Voor meer informatie over TOM en de examenregeling bij de studie IO ga naar: http://www.utwente.nl/io/regels_procedures/studentenstatuut/studentenstatuut_2014.pdf

Voor algemene regels en informatie over het TOM ga naar: www.utwente.nl/tom


Toevoeging excellentie Stream aan Honours programme:

Om studenten extra uitdaging te bieden naast de studie is er voor “excellente” studenten de mogelijkheid om naast hun primaire studie ook nog in de avonduren college te volgen op het gebied van wetenschap, design of wiskunde. Iedere student mag deelnemen aan het programma indien die gemotiveerd is. Meer informatie: http://www.utwente.nl/excellentie/

 

 

 

2015:

Leenstelsel:

In 2015 werd het leenstelsel ingevoerd. Dit wil zeggen dat studenten niet meer elke maand de basisbeurs krijgen van de overheid. Maar in plaats daarvan moeten studenten elke maand dat bedrag kunnen lenen. Studenten met ouders met een inkomen onder de 46.000 per jaar, krijgen nog wel de aanvullende beurs elke maand. Voor meer informatie over het leenstelsel ga je naar http://www.iso.nl/leenstelsel/ .


HTHT modules (minor):

Het doel van de HTHT-minors is om specifieke maatschappelijke thema’s te belichten waarvoor de UT middels hoogwaardig onderzoek High Tech Human Touch oplossingen ontwikkelt. De HTHT minors vallen binnen het UT profiel: High Tech, Human Touch. Ze worden aangeboden in het Engels en zijn daarom toegankelijk voor zowel UT bachelorstudenten als internationale uitwisselingsstudenten. Een HTHT minor is in totaal 30 EC dat wil zeggen 2 keer 15 EC. Voor meer informatie over de HTHT minor ga je naar http://www.utwente.nl/onderwijs/keuzeruimte/minor/htht-minors/

 

Aanschuifmodules (minor):

Bij de aanschuifminoren volg je een minor in een andere studie. Dat wil zeggen dat je twee modules lang (2 keer 15 EC) een andere studie volgt. Voor meer informatie ga je naar http://www.utwente.nl/onderwijs/keuzeruimte/minor/aanschuiven/

 

Verdiepende modules (minor):

Een verdiepende minor is dat je binnen je eigen opleiding maximaal een verdiepende minor volgt (15 EC). Voor meer informatie over de verdiepende minor ga je naar http://www.utwente.nl/onderwijs/keuzeruimte/minor/verdiepen/

 

Crossing borders (minor):

De Crossing Borders module streeft ernaar studenten voor te bereiden op het werken en functioneren in een internationale omgeving, zowel binnen de publieke sector als in het bedrijfsleven. Het ontwikkelen en implementeren van innovaties en strategieën die bijdragen aan wereldwijde duurzaamheid en bedrijvigheid staat hierbij centraal. De studenten verwerven vaardigheden om duurzame uitdagingen aan te gaan in een mondiale context. Crossing Borders biedt studenten de mogelijkheid om internationale ervaring op te doen via een studiereis of een individuele opdracht (eventueel in de vorm van een stage in het buitenland).

 

Lerarenopleiding (minor):

De basismodule van 15 EC biedt een oriëntatie op het beroep van docent in het voorgezet onderwijs en vormt een voorbereiding op de eerstegraads lerarenopleiding. Bij de studie Industrieel Ontwerpen is het mogelijk om de lerarenopleiding natuurkunde te volgen. Voor meer informatie ga je naar http://www.utwente.nl/onderwijs/keuzeruimte/minor/crossing-borders-leren-lesgeven-bestuursminor/

 

Bestuursminor (minor):

Op de universiteit kan je bij veel verenigingen een bestuursjaar doen. Tijdens dit bestuursjaar is er de mogelijkheid omde bestuursminor te volgen. Dit is 15 EC in een jaar tijd. Voor meer informatie ga je naar http://www.utwente.nl/onderwijs/keuzeruimte/minor/crossing-borders-leren-lesgeven-bestuursminor/