HomeOnderwijsVernieuwingenRecente Veranderingen

Log in

Agenda

Facebook-feed

Recente Veranderingen

De afgelopen jaren hebben er een aantal veranderingen plaatsgevonden op het gebied van onderwijs. De grootste veranderingen kun je hier vinden.

 

2015

Leenstelsel

In 2015 werd het leenstelsel ingevoerd. Dit wil zeggen dat studenten niet meer elke maand de basisbeurs krijgen van de overheid. Maar in plaats daarvan moeten studenten elke maand dat bedrag kunnen lenen. Meer informatie kun je hier vinden.

 

HTHT modules (minor)

Het doel van de HTHT-minors is om specifieke maatschappelijke thema’s te belichten waarvoor de UT middels hoogwaardig onderzoek High Tech Human Touch oplossingen ontwikkelt. De HTHT minors vallen binnen het UT profiel: High Tech, Human Touch. Ze worden aangeboden in het Engels en zijn daarom toegankelijk voor zowel UT bachelorstudenten als internationale uitwisselingsstudenten. Een HTHT minor is in totaal 30 EC dat wil zeggen 2 keer 15 EC. Voor meer informatie over de HTHT minor klink je hier

 

Aanschuifmodules (minor)

Bij de aanschuifminoren volg je een minor in een andere studie. Dat wil zeggen dat je twee modules lang (2 keer 15 EC) een andere studie volgt. Voor meer informatie klink je hier.

 

Verdiepende modules (minor)

Bij een verdiepende minor ga je binnen je eigen opleiding verdiepend onderzoek doen gerelateerd aan het onderzoek en de werkzaamheden van docenten en onderzoekers aan de faculteit Engineering Technology (15 EC). Voor meer informatie over de verdiepende minor klik je hier

 

Crossing borders (minor)

De Crossing Borders module streeft ernaar studenten voor te bereiden op het werken en functioneren in een internationale omgeving, zowel binnen de publieke sector als in het bedrijfsleven. Het ontwikkelen en implementeren van innovaties en strategieën die bijdragen aan wereldwijde duurzaamheid en bedrijvigheid staat hierbij centraal. De studenten verwerven vaardigheden om duurzame uitdagingen aan te gaan in een mondiale context. Crossing Borders biedt studenten de mogelijkheid om internationale ervaring op te doen via een studiereis of een individuele opdracht (eventueel in de vorm van een stage in het buitenland). Meer informatie kun je hier vinden.

 

Lerarenopleiding (minor)

De basismodule van 15 EC biedt een oriëntatie op het beroep van docent in het voortgezet onderwijs en vormt een voorbereiding op de eerstegraads lerarenopleiding. Bij de studie Industrieel Ontwerpen is het mogelijk om de lerarenopleiding natuurkunde te volgen. Voor meer informatie klik je hier.

 

Bestuursminor (minor)

Op de universiteit kan je bij veel verenigingen een bestuursjaar doen. Tijdens dit bestuursjaar is er de mogelijkheid om de bestuursminor te volgen. Dit is 15 EC in een jaar tijd. Voor meer informatie klik je hier

 

 

2013

Het Twents Onderwijs Model (TOM)

Het Twents Onderwijs Model is ingevoerd in 2013 voor de studie industrieel ontwerpen. Dit houdt in dat een collegejaar bestaat uit 4 modules elk bestaande uit 15 EC, dus een totaal van 60 EC per jaar. Elke module bestaat uit een project en een aantal daarop aansluitende vakken. In principe moet je alle vakken voldoende halen of mag je per module één 5 compenseren om je 15 EC te halen. Om door te mogen naar je tweede collegejaar dien je de BSA te halen oftewel minimaal 45 EC van de 60 EC. Voor meer informatie over TOM en de examenregeling bij de studie ID klik je hier

Voor de master klik je hier

Voor algemene regels en informatie over het TOM ga naar de UT website

 

Toevoeging excellentie Stream aan Honours programme

Om studenten extra uitdaging te bieden naast de studie is er voor “excellente” studenten de mogelijkheid om naast hun primaire studie ook nog in de avonduren college te volgen op het gebied van wetenschap, design of wiskunde. Iedere student mag deelnemen aan het programma indien die gemotiveerd is. Meer informatie kun je hier vinden. 

 

 

2012

Het BSA

Het BSA is ingevoerd voor de studie Industrieel Ontwerpen. De BSA houdt in dat je minimaal 3 modules moet hebben gehaald in je eerste collegejaar, om door te gaan met je studie. 3 Modules staat gelijk aan 45 EC. Voor meer informatie over de BSA klik je hier.  

 

De harde knip

De harde knip is ingevoerd. Dit houdt in dat je eerst je gehele bachelor en/of premaster gehaald moet hebben voordat je aan je master mag beginnen.