HomeOnderwijsOnderwijs OrganenOnderwijsorganen

Log in

Agenda

Facebook-feed

Onderwijsorganen

Binnen Industrial Design (Engineering) zijn verschillende onderwijsorganen actief om te zorgen dat het onderwijs in orde blijft en dat studenten met verbeterpunten ergens terecht kunnen. Bij de volgende organen zijn studenten actief betrokken.

 

Opleidingscommissie 

De Opleidingscommissie (OLC) is een wettelijk verplicht adviesorgaan dat bestaat uit vier studentleden en vier leden vanuit het personeel van de opleiding. Daarnaast zijn de Commissaris Onderwijs en de opleidingsdirecteur altijd te gast bij de OLC vergaderingen. Er wordt altijd getracht om de studentleden van de OLC zo in te delen dat elke studiefase vertegenwoordigd is.

De OLC staat dicht bij het onderwijs en kan daarom (bindend) advies geven op het onderwijsbeleid. Dit houdt in dat alle mogelijke problemen op dit gebeid morgen worden aangekaart. Ook kan de OLC ook advies geven aan het bestuur van de opleiding of de faculteit. Daarnaast heeft de OLC de belangrijke taak om ieder jaar haar oordeel te geven over hoe het onderwijs en examen regelement (OER) wordt uitgevoerd. Deze regeling, het studentenstatuut, omschrijft hoe de opleiding in elkaar steekt.

Wil je meer weten over de OLC? Klik dan hier


Evaluatiecommissie 

De Evaluatiecommissie (EvaCom) evalueert de vakken van de bachelor Industrial Design en de master Industrial Design Engineering. Het is belangrijk dat de vakken geëvalueerd worden zodat er kan worden nagegaan waar de knelpunten zitten en waar juist de sterke kanten van de opleiding zitten. Op die manier kan zo veel mogelijk worden voldaan aan de wensen van de studenten. Door middel van enquêtes en evaluatie momenten evalueert de EvaCom van elk kwartiel een aantal (module)onderdelen. De evaluaties kun je teruglezen op de op de Daedalus Drive.

Ga naar [3.Public Folder] en dan naar [Evaluations]. Op die manier kan iedereen zien wat de uitkomsten zijn van de verschillende evaluaties. 

Indien er vragen of opmerkingen zijn aan de evaluatiecommissie, neem dan contact met ze op.

VisIO 

VisIO staat voor Verbeteren en Inspireren van de Studie Industrieel Ontwerpen. Dit is een overleg voor én door leden van S.G. Daedalus die zich inzetten om het onderwijs van Industrial Design (Engineering) te optimaliseren. Het gaat hierbij om de studentleden van de OLC, de EvaCom en de Faculteitsraad. De voorzitter van de VisIO is de Commisssaris Onderwijs. Hij zal altijd aanwezig zijn bij de VisIO vergaderingen. 
In de vergaderingen zal de stand van zaken worden besproken; wat zijn de problemen en wie kan die oplossen. Hierdoor kan het Studentenoverleg VisIO snel en effectief handelen en komt er zo meer aan het licht.

 

Heb jij een onderwerp waarvan je wilt dat dit wordt behandeld bij een VisIO vergadering, spreek de Commissaris Onderwijs of één van de leden van de VisIO aan. 


Faculteitsraad

De faculteitsraad is er om namens de medewerkers en studenten invloed uit te oefenen op het beleid van de faculteit ET (voorheen CTW). De faculteitsraad doet dat met vijf studenten en vijf medewerkers. Bij de faculteitsraad worden wijd uiteenlopende onderwerpen besproken en behandeld. Deze onderwerpen zijn bijna allemaal met betrekking tot onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering en studenten en faculteitsmedewerkers.
Namens de studie Industrail Design (Engineering) zit momenteel Rianne Hagen in de Faculteitsraad. Meer informatie over de Faculteitsraad is hier te vinden.