HomeOnderwijsMinor

Log in

Agenda

Facebook-feed

Minor

Op deze pagina kan je allerlei informatie vinden over de minor mogelijkheden voor studenten Industrieel Ontwerpen. 

De minor is een vrije ruimte in het bachelor curriculum die studenten kunnen gebruiken om zich te oriënteren zowel binnen als buiten de opleiding Industrial Design. De minor vindt plaats in module 9 en 10, maar er zijn ook mogelijkheden om minoren in andere kwartielen te volgen.

Voor vragen en/of opmerkingen kan je altijd terecht bij de commissaris onderwijs of de studieadviseur. 

 

Ingangseisen

Om een minor te kunnen doen, moet je 90 EC hebben behaald. Hiervan moet 60 EC uit het eerste jaar zijn. Heb je geen 90 EC maar wil je toch een minor doen? Ga dan in gesprek met je studieadviseur. Ook kan je als student Industrial Design niet alle minoren van de Universiteit Twente doen. Kijk hiervoor in de mogelijkheden matrices op de website van de UT.

Als je een minor buiten de UT wil doen, zal je toestemming moeten krijgen van zowel de opleiding als de desbetreffende universiteit. Ga hiervoor naar je studieadviseur.

 

Inschrijven

Hieronder is een infographic te zien met de algemene stappen voor het inschrijven.

Minor Infographic

Zoals je kan zien moet je je twee keer inschrijven. Een keer voor de minor bij de instelling waarbij je die gaat volgen, en een keer op de Universiteit Twente, om aan te geven dat je deze minor opneemt in je curriculum. In het geval dat je op de UT blijft, betekent dit dat je je twee keer in Osiris moet aanmelden. Eén keer om je aan te melden, en een keer vlak voor de aanvang van de minor, om je in te schrijven voor die module.

Als je naar het buitenland gaat, moet je je aanmelden in Mobility Online. Deze begeleidt je stap voor stap door het hele proces.

 

Minoren aan de Universiteit Twente

De Universiteit Twente biedt verschillende minoren aan. Hieronder staan ze allemaal kort genoemd. Kijk voor meer informatie op de website van de UT.

 

High Tech Human Touch minor

De universiteit biedt zelf minoren aan in de vorm HTHT modules. Deze modules belichten specifieke maatschappelijke thema’s waarvoor de universiteit middels hoogwaardig onderzoek HTHT oplossingen ontwikkelt.

Meestal worden HTHT minoren als een package (2 * 15 EC) aangeboden, maar in veel gevallen is het ook mogelijk om een module hiervan los te volgen voor 15 EC.

 

Aanschuifminor

Je hebt als student ook de mogelijkheid om een module van een andere studie te volgen. De aanschuifminoren kan je in alle modules doen.

Je mag als student Industrial Design niet alle aanschuifminoren volgen, en vanzelfsprekend ook niet die van ID zelf.

 

Crossing borders, Leren Lesgeven*, Bestuursminor*

De Universiteit biedt ook nog andere minoren aan, waaronder de Crossing Borders modules. Deze streeft ernaar om studenten voor te bereiden op het werken en functioneren binnen een internationale omgeving. Je kan deze minor als losse modules van 15 EC volgen, of als package van 2* 15 EC.

 

De Leren Lesgeven minor laat studenten kennismaken met het beroep van leerkracht. In deze minor volg je vakken op de UT en loop je stage in het voortgezet onderwijs. Je kan van deze minor zowel de basisvariant als de vervolgmodule, beiden 15 EC, volgen.

 

De bestuursminor geeft je de mogelijkheid om je eigen bestuurlijke competenties te vergoten. Deze minor wordt aangeboden voor student-bestuurders die meer dan half-time bezig zijn met hun bestuurswerk bij een studentenvereniging.

 

Pre-Master

Mocht je na je studie Industrial Design een andere master willen doen, dan zal je in de meeste gevallen een pre-master moeten doen. In sommige gevallen kan dit ook in de minor periode. Mocht je dit willen doen, neem dan contact op met de studie adviseur van de desbetreffende opleiding en je eigen studieadviseur.

De pre-masters die het meest door IO studenten worden gedaan zijn Mechanical Engineering, Industrial Engineering and Management en Biomedische Technologie.

 

Verdiepende minor

Als UT-student heb je ook de mogelijkheid om een verdiepende minor te volgen. Dit zijn modules die je de mogelijkheid geven om je te verdiepen in een zelfgekozen vakgebied. Deze verdiepende minors kan je zowel binnen als buiten Industrial Design doen.

Bij Industrial Design heet de verdiepende minor ‘Scientific Challenges’. Deze module is een brug tussen onderwijs en onderzoek, omdat je je zal verdiepen in een zelfgekozen onderwerp, wat aansluit

 

*Deze minor wordt alleen aangeboden in het Nederlands.

 

Minoren volgen op een andere universiteit

Je kan tijdens je minor ook college volgen op een andere universiteit. Dit kan zowel binnen als buiten Nederland. Zo biedt de TU Delft bijvoorbeeld ook minoren aan voor Industrial Design studenten.

 

Mocht je een minor in het buitenland volgen, dan kan dat alleen maar bij universiteiten waar de faculteit Engineering Technology, waar ID onder valt, een contract mee heeft. Dit zorgt voor allemaal (financiële) voordelen, zodat je bijvoorbeeld geen extra collegegeld hoeft te betalen. Meer informatie hierover kan je vinden op de website van ET.