HomeOnderwijsCommissaris Onderwijs

Log in

Agenda

Facebook-feed

Commissaris Onderwijs

 

De belangrijkste taak van de Commissaris Onderijs (CO) is het ondersteunen van studenten Industrieel Ontwerpen op het gebied van onderwijs, maar ook het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs van de studie. De Commissaris Onderijs van het jaar 2018- 2019 is Thomas Goudsblom. In die functie is hij aanwezig bij allerlei vergaderingen en overleggen op het gebied van onderwijs. Op die manier fungeert hij als tussenpersoon tussen studenten en docenten.

 

Dit betekent dat Thomas als gast aanwezig is bij de vergaderingen van de Opleidingscommissie (OLC). Daarnaast is hij voorzitter van de vergaderingen van het studentenoverleg VisIO, vergadert hij maandelijks met de onderwijs commissarisen van andere studies en vergadert hij regelmatig met de opleidingsdirecteur Robert Wendrich. Dit zorgt er allemaal voor dat Thomas op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen rondom het onderwijs. Daardoor kan hij de kwaliteit van het onderwijs goed volgen en, waar nodig, een bijdrage leven aan de veranderingen.

 

Ook is Thomas verantwoordelijk voor de informatieverstrekking naar de student toe op het gebied van onderwijs. Zeker met veranderingen binnen de studie moet hij ervoor zorgen dat de studenten goed op hoogte zijn van veranderingen wat betreft het onderwijs en dat iedereen met vragen, maar ook klachten, opmerkingen en tips, naar Thomas toe kan stappen of kan mailen.

 

Heb je vragen, opmerkingen, klachten, tips etc., op het gebied van onderwijs, dan kan je altijd mailen naar: onderwijs@daedalus.utwente.nl

Of Thomas aanspreken in de studIO.