HomeOnderwijsCommissaris Onderwijs

Inloggen

Agenda

Facebook-feed

Commissaris Onderwijs

 

De belangrijkste taak van de Onderwijscommissaris (OC) is het ondersteunen van studenten Industrieel Ontwerpen op het gebied van onderwijs, maar ook het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs van de studie. De Onderwijscommissaris van het jaar 2017- 2018 is Rianne Hagen. In die functie is zij aanwezig bij allerlei vergaderingen en overleggen op het gebied van onderwijs. Op die manier fungeert zij als tussenpersoon tussen studenten en docenten.

 

Dit betekent dat Rianne als gast aanwezig is bij de vergaderingen van de Opleidingscommissie (OLC). Daarnaast is ze voorzitter van de vergaderingen van het studentenoverleg VisIO, vergadert ze maandelijks met de onderwijs commissarisen van andere studies en vergadert ze regelmatig met de opleidingsdirecteur Thonie van den Boomgaard. Dit zorgt er allemaal voor dat Rianne op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen rondom het onderwijs. Daardoor kan ze de kwaliteit van het onderwijs goed volgen en, waar nodig, een bijdrage leven aan de veranderingen.

 

Ook is Rianne, verantwoordelijk voor de informatieverstrekking naar de student toe op het gebied van onderwijs. Zeker met veranderingen binnen de studie moet ze ervoor zorgen dat de studenten goed op hoogte zijn van veranderingen wat betreft het onderwijs en dat iedereen met vragen, maar ook klachten, opmerkingen en tips, naar Rianne toe kan stappen of kan mailen.

 

Heb je vragen, opmerkingen, klachten, tips etc., op het gebied van onderwijs, dan kan je altijd mailen naar: onderwijs@daedalus.utwente.nl

Of Rianne aanspreken in de studIO.